Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING DISCTEC NEDERLAND AUTOMATION & ADMINISTRATION

Inleiding

Disctec Nederland Automation & Administration respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de IT dienstverlening is Disctec Nederland Automation & Administration genoodzaakt gegevens van organisaties en haar medewerkers te verwerken en te bewaren.

Disctec Nederland Automation & Administation gevestigd aan De Huufkes 33D, 5674 TL te NUENEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Contactgegevens

Contactgegevens
De Huufkes 33D
5674 TL NUENEN
+31 40 2847788
https://www.disctec.nl 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Disctec Nederland Automation & Administration verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummers;
 • geboortedatum;
 • e-mailadressen;
 • IP-adressen;
 • inloggegevens van apparatuur en gebruikers;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
 • administratieve gegevens (Bankrekeningnummer, BTW nummer, KvK nummer);
 • e-mail verkeer van en naar Disctec Automation & Administation t.b.v. de dienstverlening;
 • tekstuele en handmatige registratie door een medewerker van Disctec Automation & Administration van gevoerde (telefonische) gesprekken voor ondersteuningsdoeleinden;
 • facturen en offertes t.b.v. administratieve doeleinden.

Bijzonderen en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Disctec Nederland Automation & Administration verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het voeren van administratie;
 • vastleggen van ondersteuningsafhandelingen;
 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen authentiseren;
 • om goederen en diensten aan u te kunnen leveren;
 • om onze contractuele verplichtingen na te kunnen komen;
 • Disctec Nederland Automation & Administration verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Disctec Nederland Automation & Administration neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het zou gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Disctec Nederland Automation & Administration) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Disctec Nederland Automation & Administration bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Disctec Nederland Automation & Administration verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Disctec Nederland Automation & Administration blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Disctec Nederland Automation & Administration gebruikt op haar website geen cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Disctec Nederland Automation & Administration maakt geen gebruik van dergelijke technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Disctec Nederland Automation & Administration en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Disctec Nederland Automation & Administration wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Disctec Nederland Automation & Administration neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact

Ma-Vr:                      08:30 tot 17:00 
Telefoon:   040 - 284 77 88
E-mail:   info@disctec.nl

Adresgegevens

Straat:                     De Huufkes 33D
Postcode:   5674 TL
Plaats:   Nuenen

© 2021 - Disctec Automatiseringsservices